Autoservis

Test tlmičov a bŕzd


Test bŕzd a tlmičov prebieha na skúšacej stolici podobne ako v staniciach technickej kontroly. Jedná sa o odborný test a je ideálny ako príprava vozidla na technickú kontrolu, resp. pred zimou najmä kvôli kontrole rovnomernosti účinku bŕzd. Výstupom je protokol o stave a účinnosti tlmičov a bŕzd.

Brzdy


Zariadenie AHS MultiFunktion spája výhody osvedčenej výkonnej technológie Multiflex s inovatívnym a na budúcnosť orientovaným skúšobným konceptom.
Absolútne profesionálne súčasné skúšanie bŕzd všetkých kolies za podmienok zodpovedajúcim jazdným podmienkam. Naše zariadenie umožňuje súčasné meranie bŕzd oboch náprav na osobných a úžitkových vozidlách.
Vozidlá s najrôznejším systémom pohonu 4x4 je konečne možné odskúšať precízne a časovo nenáročne !
Účinné a bezpečné brzdenie závisí od optimálnej súhry všetkých zložiek moderného brzdového systému. Opotrebovaný alebo poškodený diel môže narušiť funkciu celého systému a ohroziť Vás aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Tlmiče


Cestovné pohodlie, ovládateľnosť a kontrolu nad vozidlom výrazne ovplyvňujú tlmiče pruženia. Ich úlohou je rýchlo pohltiť vibrácie kolies a zabrániť rozkmitaniu nápravy vozidla.
Tlmiče pruženia zabraňujú nadmernému zaťažovaniu ľudského tela, ku ktorému môže dochádzať v dôsledku prechádzania nerovností na vozovke.
Ak sa zhorší funkcia tlmiča pruženia, môže to mať za následok stratu priľnavosti kolies k vozovke. Tým dochádza k zhoršeniu ovládateľnosti vozidla, čo môže viesť až k strate kontroly nad vozidlom.
Tlmiče pruženia sa opotrebovávajú pomaly a nepozorovane. Poškodené tlmiče pruženia zhoršujú jazdné vlastnosti, predlžujú brzdnú dráhu vozidla a spôsobujú nepravidelné opotrebovávanie pneumatík.

Preto:

• Dajte tlmiče pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené
• Tlmiče pruženia smie kontrolovať iba odborný technik
• Funkčnosť tlmičov pruženia sa musí kontrolovať každých 20 000 km